Site Overlay

Wiercenie studni głębinowych

Dlaczego wiercenie?

Trzy podstawowe typy studni różnią się pod względem techniki docierania do warstwy wodonośnej:

– studnie kopane – ocembrowane (najstarszy rodzaj studni),

– studnie wbijane – abisyńskie (najtańszy rodzaj studni),

– studnie wiercone – głębinowe (najdoskonalszy rodzaj studni).

Technika wiercenia

Aby uzyskać głębinowe ujęcie wody, potrzebne są specjalistyczne urządzenia – wiertnice. Wiercenie polega na pogłębianiu wierconego otworu poprzez kruszenie i wydobywanie na powierzchnię urobku. Czynności tej towarzyszy wprowadzanie do otworu rur osłonowych (z wyjątkiem wiercenia w twardej, nieodkruszającej się skale, gdzie rury takie nie są konieczne). Przestrzeń pomiędzy przewierconą warstwą skalną a rurami osłonowymi uszczelnia się następnie (głównie poprzez cementowanie). Szczelność jest tym ważniejsza, im studnia jest płytsza.  Do wnętrza rury osłonowej wprowadza się rurę filtracyjną. (zobacz: Usługi wiertnicze w Geofizyka)

Celem wiercenia jest dotarcie do warstwy wodonośnej poprzez warstwę nieprzepuszczalną i warstwę gleby.

Wewnątrz wprowadzonej do warstwy wodonośnej rury umieszcza się pompę głębinową. Gdy studnia nie jest zbyt głęboka, zamiast takiej pompy, zastosować można zestaw hydroforowy umieszczony na powierzchni.

Płukanie

Wywierconą studnię poddaje się płukaniu. Na rurach umieszcza się pierścienie uszczelniające, dzieląc nowy odwiert na dwie części. Następnie poniżej pierścieni wprowadza się pod dużym ciśnieniem wodę w celu przepłukania odwiertu.

Przepisy

Przed wierceniem studni należy spełnić wymogi odpowiednich przepisów. Lokalizację studni należy dostosować do minimalnych odległości od granicy działki i potencjalnych źródeł zanieczyszczeń. Jeśli zużycie wody będzie przekraczało 5 m³ na dobę lub głębokość odwiertu przekroczy 30 metrów, potrzebne będzie specjalne pozwolenie.

Ile trwa wywiercenie studni głębinowej?

Czas zależny jest od lokalnych warunków, głębokości wiercenia i użytego sprzętu i najczęściej trwa od jednego do dwóch dni. Gdy odwiert jest już wykonany, jeden dzień trwać mogą prace instalacyjne.

Ile kosztuje studnia głębinowa?

Koszt wykonania odwiertu przelicza się na metry głębokości studni i wynosi najczęściej od 100 do 200 zł za metr. Do tego dochodzi cena pompy, zbiornika hydroforowego, zaworów i rur.

Zalety studni głębinowej

Dobrze wykonana studnia głębinowa pozwala na dostęp do wody pozbawionej zanieczyszczeń, a także charakteryzuje się dużą wydajnością. Dodatkowo przewyższa także swoją żywotnością studnie kopane i abisyńskie.

Współpraca: Geofizyka

Copyright © 2023 ORACLE Repair. All Rights Reserved. | Catch Vogue by Catch Themes
Scroll Up